Skip to content Skip to footer

Mentális egészség és személyes készségfejlesztés előmozdítása cégen belül

Írta szervezetfejlesztési szakértőnk, Nagy Éva Katalin

 

Kollégák jólétének és fejlődésének elősegítése a MedRes-nél 

A cégünkben kiemelt fontosságot kap kollégáink mentális egészségének támogatása, fejlesztése és megőrzése. Mint munka- és szervezetpszichológus, coach és tréner, feladatkörömbe tartozik, hogy személyre szabott támogatást nyújtsak az egyedi szükségleteinek az egyéneknek, csoportoknak és a szervezetnek.

Kötelező oktatási foglalkozások mellett cégünk lehetőséget biztosít csapattagjainknak arra, hogy részt vegyenek fakultatív egyéni és csoportos fejlesztésben, amely coachingot vagy tréninget is magában foglalhat. A visszajelzések és észrevehető fejlődések azt mutatják, hogy munkatársaink nagyra értékelik a lehetőséget, hogy támogatást kapjanak a szervezeten belül, és aktívan kihasználják ezeket a hasznos lehetőségeket.

A kollégák fejlődésének sokrétű előnyei 

Az utóbbi években növekedett a képzések, coachingok és szervezetfejlesztés jelentősége a vállalatokban. A kollégák fejlesztésének támogatása, legyen szó külső tanácsadókról vagy belső alkalmazottakról, számos előnyt hoz mind az egyéneknek, mind a szervezetnek.

A coachingok és tréningek módszerei könnyítik az alkalmazkodást a változó környezethez, támogatják az agilitást és a rugalmasságot. A kollégák fejlődésébe történő befektetéssel a szervezetek elkötelezettséget mutatnak a fejlődésük iránt, pozitív munkakultúrát teremtenek, és felkészítik a munkaerőt a változó környezetben való kiemelkedő munkavégzésre.

A coaching mint hatékony fejlesztési eszköz: készségek fejlesztése a személyes és szakmai teljesítmény eléréséért

A coaching fogalmát sokan sokféleképpen definiálták, bár az alapvető lényegük nagyon hasonló, de az egyik legmegbízhatóbb definíciót az ICF weboldalán találhatjuk. “A coaching a klienssel való együttműködést jelenti, egy gondolkodásra késztető és kreatív folyamat, amely arra inspirálja a klienst, hogy kihozza magából a legtöbbet mind személyes, mind szakmai értelemben.

A coaching egy egyedi szolgáltatás, amely elkülönül a terápiától, tanácsadástól, mentorálástól és tréningtől. 

Azok, akik részt vesznek egy coaching folyamatban, tapasztalhatják:

  • személyes kihívásaikat és lehetőségeiket más szemszögből,
  • gondolkodási és döntéshozatali képességük megerősödését,
  • személyes hatékonyságuk fejlődését,
  • önbizalmuk növekedését, valamint
  • közelebb kerülnek ahhoz, hogy betöltsék munkájukat és szerepüket az életben.” (ICF – Magyarországi Tagozat, 2023)

A coachingon belül számos alcsoportra oszthatjuk azt, a célját vagy módszerét alapjául tekintve.

Általában a személyes és vállalati coachingra utalunk. A vállalati coaching tipikus témái az időmenedzsment, a vezetői kommunikáció, a kiégés és a stressz kezelése. A személyes coaching inkább a magánéletre, önmagunk kezelésére, kapcsolatokra vagy a családi konfliktusok kezelésére fókuszál. A vállalati és személyes coaching nem mindig választható ennyire határozottan szét a mindennapi coaching folyamatokban, de a fő fókusz az általunk részt vett coaching típusától függ. 

Jarosz (2021) kutatásában vizsgálta a coaching hatásait vezetők és csapataik jólétére és teljesítményére a járvány idején. Arra a következtetésre jutott, hogy a coaching segít az alkalmazkodásban, a stressz kezelésében, a kommunikációban és a kapcsolatépítésben, valamint növelheti a teljesítményt és motivációt, továbbá támogatást nyújthat a vezetők hatékonyabbá válásához és az változásokhoz való alkalmazkodáshoz.

Jones, Woods és Guillaume (2016) tanulmányukban metaelemzést végeztek a munkahelyi coaching hatékonyságáról. A kutatás eredményei alapján a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a munkahelyi coaching számos pozitív hatással járhat, ideértve a tanulást, tudásfejlesztést, a teljesítményt, hatékonyságot, az önbizalmat és motivációt, valamint a karrierfejlődést.

A MedRes-nél coaching lehetőségeket kínálunk olyan kollégáink számára, akik potenciállal rendelkeznek jövőbeli csapatvezetői szerepkörre. Coaching programjaink segítségével felvértezzük őket a vezetői pozícióhoz szükséges készségekkel és gondolkodásmóddal.

Személyre szabott iránymutatással és támogatással segítünk nekik önismeretük fejlesztésében, kommunikációs stílusuk finomításában és kulcsfontosságú kompetenciáik erősítésében. Ráadásul azok a kollégák, akik támogatásra szorulnak vagy szeretnék fejleszteni konkrét készségeiket, lehetőséget kapnak a rendelkezésre álló fejlesztési lehetőségek elérésére.

Csoportfejlesztés a tréningekben: Készségek és együttműködés erősítése 

A tréningek során a fejlődés csoportos keretek között zajlik. Általában egy adott témára épül, például kommunikáció, konfliktuskezelés vagy akár együttműködés. A hangsúly az adott képesség fejlesztésén van. A coachingban is létezik csoportos fejlesztés, de ott a fókusz inkább a csoport dinamikájára helyeződik, nem annyira a teljesítmény növelésére.

A tréningek hatékonyságát számtalan tényező befolyásolja. Salas, Tannenbaum, Kraiger és Smith-Jentsch (2012) összegzést nyújtanak a szervezetek által használt tréning- és fejlesztési programok tudományos alapjairól. A cikk bemutatja a tréning hatékonyságát befolyásoló kulcsfontosságú tényezőket, például a tréning tervezését, tanulást, átadást, a munkahelyi támogatást, az értékelést és visszajelzést.

Hasonlóan a coachinghoz, a tréningek számos területen eredményeket hozhatnak, legyen szó a teljesítmény növeléséről, konkrét készségek fejlesztéséről, csapatmunka és csapatösszetartás erősítéséről stb. A tréning a tanulás egy formája, ahol a résztvevők kipróbálhatják a megszerzett tudásukat egy biztonságos környezetben, és lehetőségük van a gyakorlatban alkalmazni azt, hogy mélyebben rögzüljön az ismeret.

A MedRes-nél átfogó tréningprogramokat kínálunk kollégáink készségeinek és tudásának fejlesztésére. Ezek az kezdeményezések különböző területeket lefednek, a szakmai szaktudástól, amely naprakészen tartja őket a legújabb iparági trendekkel, fejlesztésekkel és módszerekkel, egészen a kommunikáció, időgazdálkodás és vezetői képességek fejlesztéséig.

A vezetői coaching és tréning ereje: Tanulságok saját tapasztalataimból

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján azt látom, hogy egyre több vállalat fektet erőforrásokat alkalmazottainak képzésébe és fejlesztésébe, nem csak szakmailag, hanem emberi szempontból is. A szakmai képzés mellett a személyes kompetenciák fejlesztése is fontos, hiszen ezek a készségek segítik a dolgozókat abban, hogy helyt álljanak egy tárgyalási vagy konfliktushelyzetben, hatékonyabban működjenek együtt egy csapatban, megőrizzék motivációjukat, vagy megfelelően szervezzék meg munkájukat.

A számtalan coaching és tréning témakör közül a vezetői coaching és tréning áll legközelebb a szívemhez, mert hiszem, hogy a vezetők felelősséggel tartoznak kollégáikért, mind szakmailag, mind emberileg. Azt gondolom, hogy nem születünk vezetőknek, és még csak nem is válunk vezetővé akkor, amikor kineveznek minket. A vezetővé válás egy hosszú út, ami önismeretet és erős vezetői eszköztárat igényel. A tréning és a coaching remek módszerek ezek fejlesztésére.

A másik fontos témakör, amivel gyakran foglalkozom munkakörnyezetben, a kiégés és a stressz kezelése. Mindkét esetben a legjobb módszer a megelőzés. Természetesen, ha ez már nem lehetséges, akkor az azonnali beavatkozás szükséges. 

Kollégáimnak lehetőségük van felvenni velem a kapcsolatot ezekkel a témákkal kapcsolatban is. 

Fontos hangsúlyozni, hogy érdemes fejlesztést igénybe venni nemcsak akkor, ha úgy érezzük, hogy akadályba ütközünk, legyen az szervezeti, csoportos vagy egyéni szinten. Sőt, ideális esetben a fejlődés folyamatos áramlásnak kell lennie, ezáltal megelőzve lehetséges problémákat vagy korábban felismerve azokat. 

A kollégák fejlődésének erősítése: Elkötelezettség a mentális egészség és fejlődés mellett a MedRes-nél 

Összefoglalva, vállalatunkban elsődlegesen prioritást élvez a kollégáink mentális egészségének támogatása, fejlesztése és megőrzése. Széles körű lehetőségeket kínálunk, ideértve kötelező oktatási alkalmakat és opcionális egyéni és csoportos fejlesztést, mint például coaching és tréning, hogy megerősítsük kollégáinkat és fejlesszük készségeiket és tudásukat.

Ezekkel az kezdeményezésekkel nemcsak a kollégáink személyes és szakmai fejlődésébe fektetünk, hanem gondoskodó kultúrát, folyamatos fejlődést és általános jóllétet is kialakítunk vállalatunkban.

Hivatkozások

ICF – Hungary Chapter. (2023. június 19). Forrás: ICF – Hungary Chapter: https://www.coachingfederation.hu/mi-coaching/

Jarosz, J. (2021). A coaching hatása a vezetők és csapataik jólétére és teljesítményére a járvány idején. Nemzetközi Tanulmányokon Alapuló Coaching és Mentoring Szakfolyóirat, 4-27.

Jones, R., Woods, S., & Guillaume, Y. (2016). A munkahelyi coaching hatékonysága: Egy metaelemzés a coaching tanulási és teljesítménybeli eredményeiről. Foglalkozási és szervezetpszichológiai szakfolyóirat, 249-277.

Salas, E., Tannenbaum, S., Kraiger, K., & Smith-Jentsch, K. (2012). A tréning és fejlesztés tudománya a szervezetekben: Mi számít a gyakorlatban. Pszichológiai Tudomány Nyilvános Érdeklődésre Számot Tartó Tudomány, 74-101.